Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten.  Een overeenkomst houdt in: een door u ondertekende en geretourneerde offerte. Wanneer u een offerte goedkeurt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Atelier de Gevelsteen.

2. Unieke produkten

Wij garanderen dat u een uniek produkt in uw bezit krijgt. Er bestaat er maar één.

3. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Atelier de Gevelsteen de door u ondertekende offerte heeft ontvangen. De offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Het daadwerkelijk aanvangen van de werkzaamheden geschiedt na ontvangst van de ondertekende en geretourneerde offerte.

4. Prijs- en betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. Het bedrag dient u binnen 14 dagen na de leveringsdatum te voldoen. Prijzen zijn inclusief 6% BTW. In de offerte worden eventueel bijkomende kosten apart vermeld. 

5. Levering en leveringstijd

De levering geschiedt in principe door Atelier de Gevelsteen, tenzij anders is afgesproken in de offerte. De leveringstijd staat vermeld in de offerte. Indien overschrijding van de leveringstijd dreigt, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en in overleg een nieuwe leverdatum vastleggen.Indien er sprake is van overmacht en de leveringstijd wordt buitensporig overschreden, dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden.

6. Aansprakelijkheid

Atelier de Gevelsteen is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten in publicaties en behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en inhoud van publicaties tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Atelier de Gevelsteen is niet aansprakelijk voor breuk of andere schade die ontstaat tijdens de plaatsing door de klant zelf of de ingehuurde aannemer, of indien de opdrachtgever het produkt zelf vervoert. 

 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven, blijft Atelier de Gevelsteen altijd de rechthebbende op het auteursrecht van de ontwerpen en vervaardigde producten.

 KvK nr. 59096511

BTWnr. NL124626944B2

Atelier de Gevelsteen | info@degevelsteen.nl